Kosten mentorschap
Verkerk & Vos Bewindvoeringen - Minnelijk Traject

 

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele mentors gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig een door de minister van Justitie vastgesteld percentage.

 

Wie betaalt de kosten van het mentorschap?

 

Bij voldoende inkomen worden de kosten voor het mentorschap verhaald op de cliënt. Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau kunnen (in veel gevallen) een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit betreft ook de intakekosten. In de gevallen waarin door de kantonrechter mentorschap is ingesteld, levert een beroep op bijzondere bijstand meestal geen probleem op.


De tarieven per 1 januari 2019 zijn:


Kosten mentorschap

Inclusief btw

Periode

Werkzaamheden bij aanvang dossier

€ 644,93

Eenmalig

Beheerkosten mentorschap standaard

€ 114,14

Maandelijks

Beheerkosten mentorschap jongere met psychische problemen 18-23 jaar

€ 147,62

Maandelijks

Beheerkosten PGB                       

€ 603,97

Jaarlijks

Werkzaamheden bij aanvang dossier mentorschap + bewindvoering

€ 1.160,39

Eenmalig

Beheerkosten mentorschap + bewindvoering

€ 205,40

Maandelijks

Aanvangskosten mentorschap meerpersoonshuishouden

€ 1.160,39

Eenmalig

Beheerkosten mentorschap meerpersoonshuishouden

€ 205,40

Maandelijks

Werkzaamheden bij beëindiging dossier bewind + mentorschap

 

€ 242,00

Eenmalig