Kosten beschermingsbewind
Verkerk & Vos Bewindvoeringen - Minnelijk Traject

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden. Deze tarieven worden jaarlijks gendexeerd overeenkomstig een door de minister van Justitie vastgesteld percentage.

 

Wie betaalt de kosten van het bewind?

 

Bij voldoende inkomen worden de kosten voor bewindvoering verhaald op de clint. Clinten met een inkomen op bijstandsniveau kunnen (in veel gevallen) een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit betreft ook de intakekosten. In de gevallen waarin door de kantonrechter een bewind is ingesteld, levert een beroep op bijzondere bijstand meestal geen probleem op.


De tarieven per 1 januari 2019 zijn:

 


incl. btw
Eenpersoonsbewind
Standaard                                                                              114,14
Problematische schulden                                                                      147,62


Tweepersoonsbewind
Beiden standaard                                                                                                                              136,94
En standaard en n problematische schulden                                                                       157,09
Beiden problematische schulden 177,17


Aanvangswerkzaamheden    
EP                                                                                                                              644,93
DP 773,19


Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer bij Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk BV heeft plaatsgevonden bij allen

EP 482,79
DP 579,59


Verhuizing, Verkoop, Ontruiming woning
EP                                                                                                                                  402,93
DP                                                                                                                                      402,93


PGB beheer
EP 603,79
DP 603,79


Eindrekening en Verantwoording
EP       242,00
DP                                                                                                                                                         260,40


Extra werkzaamheden per uur
EP                                                                                                                                                 
80,47
DP 80,47