Kosten inkomensbeheer
Verkerk & Vos Bewindvoeringen - Minnelijk Traject
Kosten inkomensbeheer

 
De kosten inkomensbeheer per 1 januari 2019 zijn:

1 Bankkosten
  De bankkosten zijn gespecificeerd volgens onderstaand tabel, maar kunnen afwijken indien de Rabobank tussentijds de kosten aanpast. Zie www.rabobank.nl voor meer informatie.

 

Incl. BTW

Periode

Beheerrekening Rabobank

€   2,80

Maand

Leefgeldrekening  met bankpas

€   2,80

Maand

Spaarrekening gekoppeld aan beheerrekening

€   0,00

Gratis

Papieren bankafschriften

€   0,60

Maand


Betalingsoverzichten

Rabobank zal maandelijks een overzicht van transacties die hebben plaatsgevonden, aan de cliλnt(en) doen toekomen.


2 beheerkosten

 

Incl. BTW

Eenheid

Intakekosten

€   226,94

Eenmalig

Beheerkosten eenpersoonshuishouden

€    84,25

Maand

Beheerkosten meerpersoonshuishouden €   101,12 Maand
Afsluitkosten na looptijd contract eenpersoonshuishouden €    84,25 Eenmalig

Afsluitkosten na looptijd contract meerpersoonshuishouden

€   101,12

Eenmalig

Afsluitkosten bij opzegging binnen looptijd contract

€   266,60

Eenmalig

Reiskosten huisbezoek €      0,57 Per kilometer
Reistijd huisbezoek
 €    45,97 Per uur