Over beschermingsbewind en inkomensbeheer

   
  Beschermingsbewind
 
  Soms zijn mensen niet (helemaal) in staat voor zichzelf te zorgen. Als men bijvoorbeeld een beperking heeft, verslaafd is of om andere redenen niet in staat is zijn/haar financiŽle belangen te behartigen, moet een ander dit doen. Voor familieleden is dit vaak erg lastig. Daarom kan iemand ook onder bewind worden gesteld. Een beschermingsbewind moet door de persoon die financiŽle problemen heeft, worden aangevraagd bij de kantonrechter. Als men dit niet zelf kan, doet de familie of een hulpinstantie dit.

Bij een aanvraag voor onderbewindstelling kan de aanvrager zelf een voorstel doen voor de te benoemen bewindvoerder. De bewindvoerder die als voorkeur wordt genoemd, mag niet zelf onder curatele staan en ook mag zijn inkomen niet onder bewind zijn gesteld. Deze aanvraag wordt gedaan via een verzoekschrift. De kantonrechter kan vervolgens het vermogen onder bewind stellen. Vanaf dit moment zal de bewindvoerder het vermogen beschermen.

Alle vermogensrechtelijke belangen zullen worden afgehandeld door de bewindvoerder. De kantonrechter kan in sommige situaties besluiten om slechts een gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen, zoals het spaartegoed.
 
     

     
  Inkomensbeheer
 
  Inkomensbeheer is geen onderdeel van beschermingsbewind. Het verschil tussen inkomensbeheer en beschermingsbewind is dat inkomensbeheer niet via de kantonrechter wordt toegewezen maar een vrijwillige overeenkomst tussen Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk B.V. en de cliŽnt is.  Onder inkomensbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiŽle huishouding kunnen zorgen, kunnen zich melden bij ons kantoor voor inkomensbeheer. Inkomensbeheer is een vrijwillige maatregel en het gaat alleen om financiŽle handelingen.

 

Ons kantoor zal een budgetplan opstellen en de vaste lasten of andere uitgaven voortaan voor u betalen. In het budgetplan wordt ook het leefgeld opgenomen. Dit bedrag wordt van tevoren per week vastgesteld. Dit leefgeld wordt vervolgens gestort op de prive-rekening van de cliŽnt. Op de rekening waar het inkomen wordt beheerd kan de cliŽnt niet rood staan. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden, wordt een bedrag gereserveerd tot de desbetreffende betaling moet plaatsvinden. Ook wordt een bedrag gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Inkomensbeheer tracht te voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Binnen inkomensbeheer is er geen ruimte om grote schuldenregelingen op te zetten.

 
     

 

     
  Ons kantoor
 
 

Ons kantoor heeft een dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur. CliŽnten hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen over zaken die niet geheel duidelijk zijn of kunnen andere problemen aankaarten.

 

U kunt zich aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met +31 (0) 184-683900 of een e-mail sturen naar minnelijk@verkerkenvos.nl.

 
     

 

Deelname is geheel vrijwillig.