Route, privacy, klachten en disclaimer

Locatie Nieuw-Lekkerland                                          Locatie Rotterdam                                                        Locatie Gorinchem

Verkerk en Vos Bewindvoeringen Minnelijk B.V.   /      Verkerk en Vos Bewindvoeringen Minnelijk B.V.   /        Verkerk en Vos Bewindvoeringen Minnelijk B.V. 

Lekdijk 297                                                                   Lotustuin 99                                                                    Banneweg 6
2957 CL Nieuw-Lekkerland                                             3078 KL Rotterdam                                                         
4205 KX Gorinchem Google Maps Routebeschrijving openen


Ons bedrijf gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
 

 

Wij zijn aangemeld onder nummer m1359249 bij het College bescherming persoonsgegevens.

De groep Verkerk & Vos, bestaande uit Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk BV, Verkerk & Vos Bewindvoeringen Wettelijk BV, Verkerk & Vos Administraties en Nalatenschappen BV heeft een klachtenregeling en een privacyreglement. Deze kunt u vinden onder Downloads.


Klachtenregeling


De klachtenregeling werkt als volgt:

- U dient een gemotiveerde klacht in.

- binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van deze klacht.

- De klachtencommissie kan een onderzoek laten instellen door of namens de directie en pleegt zo nodig hoor en wederhoor.

- De klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgedaan.

- de klachtencommissie kan de behandeling ten hoogste 4 weken verdagen.

- de klacht en afhandeling wordt geregistreerd.

De uitgebreide klachtenregeling kunt u via de volgende link vinden: klachtenregeling.Privacystatement


Verantwoording

Verkerk en Vos Bewindvoeringen biedt haar klanten beschermingsbewind, mentorschappen, inkomensbeheer en schuldhulpverlening. Daarnaast worden Wettelijke Schuldsaneringen uitgevoerd. Verkerk en Vos Bewindvoeringen neemt de privacy van haar klanten serieus. Al de gegevens van haar klanten zijn bij ons in veilige handen. Wij delen alleen gegevens met derden als wij daartoe verplicht zijn, of als hiermee het doel wordt bereikt waarvoor wij deze gegevens hebben. Gegevens die wij niet nodig hebben, slaan we ook niet op.

 

Aanmelding

Als u zich aanmeldt bij Verkerk en Vos Bewindvoeringen voor beschermingsbewind of voor het beheer van uw inkomen, dan vragen wij om heel veel informatie. U geeft ons deze informatie of u geeft aan waar wij die kunnen ophalen. Wij hebben al die gegevens nodig om uw zaken goed waar te nemen.


Vastlegging beveiliging en inzage

Uw gegevens leggen wij vast in ons systeem. Wij hebben ons kantoor en onze systemen waarop wij uw gegevens opslaan, beveiligd tegen onbevoegde toegang. Zo bent u ervan verzekerd dat derden die daartoe niet bevoegd zijn, uw gegevens niet kunnen inzien. Zelf heeft u een beveiligde toegang tot ons systeem. Hiervoor krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kunt u altijd nagaan of uw gegevens die wij gebruiken juist zijn.

 

Welke gegevens wel

De gegevens die wij van u opslaan, zijn uiteraard uw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), e-mailadressen, BSN, bankrekeningen en financiŽle gegevens. Met financiŽle gegevens bedoelen wij gegevens over uw inkomsten, uw uitgaven en schulden.

Verder hebben wij de gegevens van de gezinssamenstelling nodig: gegevens van uw partner, kinderen en de huwelijkse staat. Deze informatie hebben wij bijvoorbeeld nodig om kwijtscheldingen, bijzondere bijstand aan te vragen en uw belastingaangiften in te vullen.

 

U kunt uw DigiD gegevens aan ons geven. Hiermee kunnen we dan snel en eenvoudig informatie opvragen bij diverse instanties. Wij zullen uw DigiD nooit gebruiken om producten of diensten aan te vragen.

 

Medische en strafrechtelijke gegevens hebben we nodig voor:

1. de aanvraag van beschermingsbewind. Wij delen deze gegevens dan met de rechtbank.

2. uw recht op een uitkering of bijzondere bijstand en voor de schuldhulpverlening. Wij delen deze gegevens dan met de gemeente.

 

Welke gegevens niet

Wij slaan geen gegevens op met betrekking tot ras, etniciteit, politieke gezindten, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, biometrische of genetische gegevens, seksuele geaardheid of gewoonten.


Delen met derden, omdat

Wij geven uw gegevens niet aan anderen, tenzij dit moet vanwege:

  • de wet;
  •  de overeenkomst die tussen u en Verkerk en Vos Bewindvoeringen van kracht is;
  •  uw of ons (gerechtvaardigd) belang; dan wel
  •  het feit dat u ons daarvoor toestemming of opdracht heeft gegeven.

 

Delen met derden, met wie

Partijen met wie wij gegevens delen, zijn:

  •  de gemeente, het UWV, de SVB, de belastingdienst;
  •  bedrijven, personen of instellingen waarvan u inkomen krijgt;
  •  bedrijven, personen of instellingen aan wie u moet betalen;
  •  de rechtbank;
  •  schuldhulpverlening;
  •  (op uw verzoek of in uw belang aan:) derden, zoals verzorgers, hulpverleners, advocaten, uw partner of naaste familie.

 

Overdracht van dossier

Als onze werkzaamheden eindigen, verstrekken wij u - indien u dat wenst - eenmalig een compleet dossier met daarin alle gegevens die door ons zijn opgeslagen. Dit dossier geven we, bij voorkeur digitaal, in een gangbaar format aan u, of een door u aangewezen derde partij.

 

Uw contactpersoon

Bij Verkerk en Vos Bewindvoeringen heeft u een vaste medewerker die u altijd kunt aanspreken over de gegevens die wij hebben en wat wij daar mee doen. U kunt uw gegevens altijd inzien. U kunt dan een kopie van het bestand voor eigen gebruik maken. Als u ziet dat er verkeerde of onjuiste gegevens zijn vermeld (bijvoorbeeld: u heeft een nieuw e-mailadres gekregen of u bent verhuisd) dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Als u ziet dat wij in het systeem uw gegevens niet compleet hebben ingevuld, dan verzoeken wij u deze gegeven aan ons door te geven. Zo werken wij niet met verouderde gegevens van u, waardoor wij verkeerde beslissingen of conclusies kunnen nemen.


Als het dossier is gesloten

Bij het einde van het bewind of het inkomensbeheer zullen wij, indien u daarom verzoekt, de gegevens die wij van u hebben opgeslagen en die wij niet verder nodig hebben, verwijderen. Vanwege de eisen van de belastingdienst, de rechtbank en onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kunnen wij niet uw gehele dossier verwijderen. Na zeven jaar verwijderen wij uw gehele dossier.


Klachten of vragen

Bij klachten of vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met de directie. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres info@verkerkenvos.nl, via ons telefoonnummer 0184-683900 (tijdens onze vaste telefoonuren) en natuurlijk via ons postadres.


Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.verkerkenvos.nl.


Door de website www.verkerkenvos.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U erkent en respecteert het recht van Verkerk & Vos Bewindvoeringen als eigenaar van deze website om deze te wijzigen en aan te passen.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen is een handelsnaam van Verkerk & Vos Holding BV, Verkerk & Vos Bewindvoeringen Wettelijk BV, Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk BV en Verkerk & Vos Administraties en Nalatenschappen BV.


Verkerk & Vos Bewindvoeringen spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de content met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Verkerk & Vos Bewindvoeringen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen.

 

Verkerk & Vos Bewindvoeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of verouderde content of bestanden op deze website. U doet, door het gebruik van deze website, afstand van het recht Verkerk & Vos Bewindvoeringen voor onjuiste inhoud aansprakelijk te stellen.