Over curatele
     
  Curatele
 
  Curatele is een beschermingsmaatregel, bedoeld voor meerderjarigen. Als meerderjarigen als gevolg van een geestelijke stoornis, verkwisting of verslaving niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kan curatele aangevraagd worden bij de kantonrechter. 

Dit betekent dat de betrokkene zonder toestemming van de curator niet meer zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid en tekenbevoegdheid.
Als voorbeeld:
- Een koop- of huurcontract sluiten,
- Een testament maken,
- Een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan.

De curator regelt alle zaken in het leven van de persoon onder curatele (curandus). Vergelijkbaar zoals een ouder voor een kind de zaken regelt.
 
     

     
  Ons Kantoor
 
  Ons kantoor heeft een dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur. CliŽnten hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen over zaken die niet geheel duidelijk zijn of kunnen andere problemen aankaarten.

 

U kunt zich aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met +31 (0) 184-683900 of een e-mail sturen naar minnelijk@verkerkenvos.nl.