Kosten inkomensbeheer
Kosten inkomensbeheer

 
De kosten inkomensbeheer per 1 januari 2019 zijn:

1 Bankkosten
  De bankkosten zijn gespecificeerd volgens onderstaand tabel, maar kunnen afwijken indien de Rabobank tussentijds de kosten aanpast. Zie www.rabobank.nl voor meer informatie.

 

Incl. BTW

Periode

Beheerrekening Rabobank

Ä   2,80

Maand

Leefgeldrekening  met bankpas

Ä   2,80

Maand

Spaarrekening gekoppeld aan beheerrekening

Ä   0,00

Gratis

Papieren bankafschriften

Ä   0,60

Maand


Betalingsoverzichten

Rabobank zal maandelijks een overzicht van transacties die hebben plaatsgevonden, aan de cliŽnt(en) doen toekomen.


2 beheerkosten

 

Incl. BTW

Eenheid

Intakekosten

Ä   226,94

Eenmalig

Beheerkosten eenpersoonshuishouden

Ä    84,25

Maand

Beheerkosten meerpersoonshuishouden Ä   101,12 Maand
Afsluitkosten na looptijd contract eenpersoonshuishouden Ä    84,25 Eenmalig

Afsluitkosten na looptijd contract meerpersoonshuishouden

Ä   101,12

Eenmalig

Afsluitkosten bij opzegging binnen looptijd contract

Ä   266,60

Eenmalig

Reiskosten huisbezoek Ä      0,57 Per kilometer
Reistijd huisbezoek
 Ä    45,97 Per uur