WSNP, wat betekent dat voor u?

Allereerst dat de schuldeisers u niet meer mogen lastig vallen over schulden welke ontstaan zijn tot de dag dat u toegelaten bent door de rechtbank tot de schuldsanering.


Dit zal in verschillende opzichten een bevrijding voor u zijn:

 • Ten eerste mag de deurwaarder u niet meer uit uw woning zetten voor schulden welke ontstaan zijn voordat u in de WSNP kwam.
 • Ook mag de energieleverancier u niet meer afsluiten van stroom, gas of water(voor zover dit oude schulden betreft). 
 • Bovendien zorgt de bewindvoerder ervoor dat de gelegde (loon)beslagen vervallen.


Wat doet u met schuldeisers die u bellen, schrijven, bezoeken of een deurwaarder langssturen?

 1. U vertelt dat u toegelaten bent tot de WSNP.
 2. U geeft het adres en telefoonnummer van uw bewindvoerder zodat de schuldeiser uw verhaal kan controleren. 
 3. U mag onder geen beding meer iets betalen aan de schuldeiser of deurwaarder. Eist deze dat toch, dan belt u ter plekke uw bewindvoerder, deze zal de deurwaarder duidelijk maken dat er niet meer mag worden (af)betaald.
 
Postblokkade wat is dat en wat zijn de gevolgen?
 
 1. De Rechtbank heeft een postblokkade ingesteld voor u. Dit betekent dat uw post eerst bij ons kantoor komt en pas daarna wordt doorgestuurd.  Dit is een controlemiddel om te zien of u alles wat belangrijk is voor de schuldsanering heeft doorgegeven aan uw bewindvoerder.
 2. Een gevolg van de postblokkade is dat uw post ongeveer 7 tot 14 dagen langer onderweg is om u te bereiken. Houd hier rekening mee! 


Waarom doet de post er zo lang over?
De reden hiervoor is als volgt: Stel iemand in Friesland stuurt op donderdag een brief naar iemand in Dordrecht. Op basis van deze gedachte is het volgende tijdpad opgezet:

 1. Op donderdag wordt de brief weggestuurd.
 2. Op vrijdag komt deze aan bij het sorteercentrum waar deze in de postblokkade komt.
 3. Op vrijdag wordt de brief naar de bewindvoerder gestuurd.
 4. Op dinsdag (want op maandag worden geen postbussen bezorgd) komt deze bij de bewindvoerder aan.
 5. Op donderdag wordt de brief door de bewindvoerder weer doorgestuurd.
 6. Op zaterdag komt de brief bij u aan.
U ziet het, er hoeft niets bijzonders te gebeuren en uw brief is al meer dan een week onderweg. Laat staan als er nog eens ergens vertraging optreedt!

Wij garanderen u dat alle post welke op donderdag bij ons aanwezig is die middag nog is verstuurd!