Waar moet u zich aan houden in de WSNP?

Wat mag u wel, wat mag u niet, waar wordt u toe verplicht in de WSNP?


  • Artikel 105 van de faillissementswet legt op u de verplichting om gevraagd en ongevraagd uw bewindvoerder alle informatie voor een goed verloop van uw schuldsaneringsregeling te verstrekken. Bij ons kantoor betekent dit dat u maandelijks uw inlichtingen via het cliŽntenportal verstrekt en alle bijlagen upload in het cliŽntenportal .
  • De rechter heeft een postblokkade ingesteld. Het is niet zo dat de bewindvoerder de binnenkomende post van u kopieert voor zijn dossier. U bent degene die aanlevert. U zult trouwens merken dat in de praktijk lang niet alles via de post naar de bewindvoerder wordt gestuurd. Hierdoor zijn de gegevens die er bij de bewindvoerder via de postblokkade binnenkomen ook niet compleet.
  • Als u geen werk heeft, bent u verplicht minimaal 4 maal per maand aantoonbaar schriftelijk te solliciteren. Een kopie van de sollicitaties moet u in het cliŽntenportal uploaden zodat de bewindvoerder die kan controleren..
  • Indien u werk heeft dient u uw best te doen dit werk te behouden. Indien u beter werk kunt krijgen moet u eerst met de bewindvoerder overleggen voordat u een ander baan aanneemt.
  • Als u wilt verhuizen heeft u toestemming nodig van de bewindvoerder. De reden hiervan is dat wanneer u duurder gaat huren de belangen van de schuldeisers worden geschaad. Dus eerst overleg en teken dan pas het huurcontract!
  • U mag geen nieuwe schulden maken. Dus.... op tijd de huur, energie, verzekeringen, enzovoort betalen.
  • U mag geen geld lenen zonder toestemming van de bewindvoerder bij banken, vrienden, familie en dergelijke.
  • U mag geen huis kopen.

Indien u erfgenaam bent van iemand die is overleden, moet u de bewindvoerder inlichten. Dit is omdat alleen hij wettelijk gerechtigd is om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen.