Wat u moet weten over de WSNP

Zodra de Wettelijke schuldsaneringsregeling WSNP van toepassing is verklaard op uw debiteur bent u uw mogelijkheden tot invordering van rechtswege kwijtgeraakt.


Per datum toepassing WSNP mag er dus niet meer geÔncasseerd worden, het is zinloos om meer kosten te maken. Ook mag u na datum toelating WSNP de hoofdsom niet met rente en andere kosten in rekening brengen. Wij trachten binnen een week na uitspraak WSNP een mail of een brief te sturen waar u wordt verzocht een vordering in te dienen.

 

Als de schuldenaar zich gedurende de looptijd van de schuldsanering (meestal 3 jaar, maximaal 5 jaar) aan zijn verplichtingen houdt, worden de schulden een natuurlijke verbintenis. Na deze verbintenis kunt u de schuldenaar niet meer dwingen om te betalen. Het geld dat de schuldenaar heeft gespaard in de schuldsanering wordt minus kosten bewindvoering en publicatiekosten uitgekeerd aan de schuldeisers.


Wat de wet hierover zegt:

  1. Vanaf de dag dat iemand is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling staat uw vordering eigenlijk stil.
  2. Als gevolg van art. 301 lid 2 Faillissementswet vervallen alle gelegde (loon)beslagen.
  3. Berekening van rente en/of kosten zijn niet meer toegestaan art. 303 Faillissementswet lid 1.
  4. Op grond van art. 110, juncto 328 Faillissementswet kunt u alleen nog uw vordering ter verificatie bij de bewindvoerder indienen. 

Uiteraard mag een schuldenaar (saniet) geen nieuwe schulden meer maken. Als die dat toch doet, kunt u bij de Rechter-commissaris een verzoek indienen om de schuldsaneringsregeling tussentijds te laten beŽindigen. Als de Rechtbank dat verzoek toewijst dan gaat de schuldenaar failliet. Na opheffing van het faillissement zijn de overgebleven schulden niet weg gesaneerd en kunt u uw incasso opnieuw opstarten.