De verificatievergadering

Of uw vordering erkend of betwist wordt, zal op de verificatievergadering worden behandeld. Dit is een vergadering tussen de schuldeisers, schuldenaar, bewindvoerder en rechter-commissaris.


Als er een verificatievergadering wordt gehouden dan wordt u door ons altijd per mail uitgenodigd. In de mail leest u ook voor welk bedrag uw vordering erkend of betwist wordt.

 

De verificatievergadering kan gedurende de gehele looptijd van de schuldsaneringsregeling plaatsvinden.  Deze zitting is normaal gesproken niet pro-forma (schriftelijk), maar wordt inhoudelijk behandeld. Als er geen problemen zijn, kan de rechter-commissaris besluiten dat de vergadering pro-forma wordt afgehandeld.


In principe hoeft er dan niemand op de vergadering te komen. De bewindvoerder draagt zorg voor verificatie van uw vordering.