Belangrijke mededeling voor WSNP cliŽnten!

Wij stellen u van het onderstaande in kennis (Deze informatie is rechtstreeks overgenomen van de website http://www.wsnp.rvr.org/). Het betreft boetes in lopende zaken en de wetswijziging per 1 januari 2008:

 

Bewindvoerders, het is van belang uw sanieten, waarvan de schuldsanering na 1 januari 2008 eindigt en in wiens schuldenpakket boetes zitten (uitgezonderd de Mulderboetes), te informeren over het feit dat die vorderingen niet meer onder de schone lei vallen. Het Bureau Wsnp adviseert u uw sanieten hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen.

 

In eerste aanleg wilde Justitie een splitsing tussen de lopende zaken en de zaken toegepast vanaf 1 januari 2008. Alleen voor saneringszaken uitgesproken na 1 januari zouden de nieuwe wettelijke bepalingen gelden. Het voeren van twee verschillende wettelijke regimes gedurende een aantal jaren zou met name voor de rechterlijke macht veel werk met zich meebrengen. Hierop heeft de wetgever besloten geen splitsing te hanteren, maar de wetswijziging als ďbig bangĒ in te voeren.

 

Dit betekent dat de nieuwe wettelijke bepalingen ook gelden voor alle zaken die op en na 1 januari nog lopen. Eťn van die bepalingen ziet toe op de uitsluiting van een aantal schulden van de schone lei, namelijk:

  • de betaling van een geldboete als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 4, van het Wetboek van Strafrecht (CJIB-boetes, niet zijnde Mulderboetes oftewel boetes uit verkeersovertredingen);
  • de betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (bijvoorbeeld opbrengsten uit criminele activiteiten zoals de winst uit hennepplantages);
  • betaling van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht (schadevergoedingsmaatregel in het kader van de Wet Terwee);
  • de betaling van een schadevergoeding aan een benadeelde partij als bedoeld in artikel 51a Wetboek van Strafvordering.

 

Als een schadevergoeding niet door de strafrechter wordt vastgesteld, maar door de burgerlijke rechter, nadat de strafrechter over het misdrijf of de overtreding heeft geoordeeld, wordt deze vordering ook uitgesloten van de schone lei. In tegenstelling tot de informatie die sanieten hebben ontvangen bij toelating tot de Wsnp, moeten bovengenoemde vorderingen na ontvangst van de schone lei alsnog worden afbetaald. Dit is voor hen een belangrijke wijziging die in sommige gevallen grote gevolgen kan hebben.