Welkom op de website van Verkerk & Vos Bewindvoeringen Wettelijk Traject BV.


Deze website geeft u de nodige informatie over de wet schuldsanering natuurlijke personen. Hiernaast willen wij u ook een zo goed mogelijk beeld geven over ons bedrijf. Indien u een cliŽnt bij ons bent adviseren wij u om regelmatig onze site te bezoeken.


------------------------------------------------------------------------------

Actueel voor onze cliŽnten:

------------------------------------------------------------------------------


In verband met de komende feestdagen: 

wij zijn gesloten op:

Maandag 22 april 2019 (Tweede Paasdag)


Telefooncentrale: 

CliŽnten kunnen tijdens het telefonisch spreekuur gemakkelijk in contact met hun bewindvoerder komen. Als u als cliŽnt belt met een telefoonnummer dat bij ons bekend is en u heeft uw nummerherkenning aanstaan, zal onze centrale uw nummer herkennen en u doorverbinden met bewindvoerder of assistent. Belt u met uw nummerherkenning uit, dan komt u in het keuzemenu van de telefooncentrale. Voor u als cliŽnt is het dus handig om uw huidige werkende telefoonnummer door te geven zodat wij dat in ons programma kunnen noteren.

 


Berekening boedelafdracht:

Onder downloads kunt u een uitleg vinden om uit te rekenen hoe u een week of een 4-weken salaris om kunt rekenen naar een maandsalaris.CliŽntenportal:

Met het cliŽntenportal kunt u de transacties in de boedelrekening bekijken, uw inlichtingenplicht nakomen, sollicitatieverplichting nakomen en via het communicatiecentrum vragen aan uw bewindvoerder stellen. U kunt uzelf aanmelden om van het portal gebruik te gaan maken door een e-mail te sturen naar portal@verkerkenvos.nl. Zie verder onder het menu cliŽntenportal.

      

 

Het is de bedoeling dat u bestanden die u uploadt eerst converteert naar een programma waarmee de bewindvoerder het bestand kan openen, zoals een .pdf-bestand of een .jpeg-bestand. Let erop dat screenshots en fotoís voldoende kwaliteit (resolutie) moeten hebben omdat zij anders niet leesbaar zijn als het bestand geopend wordt, maar niet groter dan 4 Mb.

Verder is het de bedoeling dat u de bestanden hernoemt naar hun inhoud. Een loonspecificatie over de periode januari 2018 noemt u bijvoorbeeld : loon jan. 2018 of loon 01-2018. Het moet in elk geval direct duidelijk zijn wat de inhoud van het document is.


Eveneens is belangrijk dat de bestanden waarvoor een apart tabblad is aangemaakt, ook bij dat betreffende tabblad uploadt.  Onder het tabblad aanleveringen treft u op een rij de tabbladen inkomsten, uitgaven, bankafschriften, sollicitaties aan. In deze subtabjes ziet u eveneens de maanden en het betreffende jaar staan.

Voorbeeld: een loonspecificatie januari 2018 moet u uploaden onder het tabblad aanleveringen, subtab inkomsten, onder de maand januari 2018.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en hopen op deze manier een betere communicatie te bewerkstelligen.Films met uitleg over over hoe u in de de WSNP komt en wat u kunt verwachten:

Ik heb problematische schulden, wat nu?

De toelatingszitting in de rechtbank

Het huisbezoek een uitleg

24 maanden later.


 
     
  Indienen vorderingen door schuldeisers
 
 

Als schuldeiser kunt u uw vordering op een van de cliŽnten die bij ons kantoor in de schuldsanering zit, of waarvoor door ons kantoor het faillissement wordt behandeld digitaal indienen via het mailadres vorderingenwettelijk@verkerkenvos.nl

 
     

     
  Actueel voor WSNP cliŽnten
 
  Informatieverplichting:
Wilt u er voor zorgen dat uw maandelijkse informatie op tijd bij ons aankomt?

Downloads:
U kunt bij Downloads een uitleg van de schuldsaneringsregeling, het inlichtingenformulier, het privacyreglement en de klachtenregeling downloaden als PDF document. De berekening VTLB (VTLB calculator) kunt u downloaden via de website van het Bureau WSNP :Raad voor Rechtsbijstand Bureau WSNP