Privacy Statement


Ons bedrijf gaat zorgvuldig met uw gegevens om.   

 

Wij zijn aangemeld onder nummer m1359249 bij het College bescherming persoonsgegevens.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen kent een klachtenregeling en een privacyreglement. Deze kunt u vinden onder Downloads.


Verantwoording

Verkerk en Vos Bewindvoeringen voert Wettelijke Schuldsaneringen uit. Daarnaast biedt zij haar klanten beschermingsbewind, mentorschappen, inkomensbeheer en schuldhulpverlening aan.

Verkerk en Vos Bewindvoeringen neemt de privacy van haar klanten serieus. Al de gegevens van haar klanten zijn bij ons in veilige handen. Wij delen alleen gegevens met derden als wij daartoe verplicht zijn, of als hiermee het doel wordt bereikt waarvoor wij deze gegevens hebben. Gegevens die wij niet nodig hebben, slaan we ook niet op.

 

Vastlegging beveiliging en inzage

Uw gegevens leggen wij vast in ons systeem. Wij hebben ons kantoor en onze systemen waarop wij uw gegevens opslaan, beveiligd tegen onbevoegde toegang. Zo bent u ervan verzekerd dat derden die daartoe niet bevoegd zijn, uw gegevens niet kunnen inzien. Zelf heeft u een beveiligde toegang tot ons systeem. Hiervoor krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kunt u altijd nagaan of uw gegevens die wij gebruiken juist zijn.

 

Welke gegevens wel

De gegevens die wij van u opslaan, zijn uiteraard uw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), e-mailadressen, BSN, bankrekeningen en financiŽle gegevens. Met financiŽle gegevens bedoelen wij gegevens over uw inkomsten, uw uitgaven en schulden.

Verder hebben wij de gegevens van de gezinssamenstelling nodig: gegevens van uw partner, kinderen en de huwelijkse staat.


Medische gegevens hebben we nodig voor de sollicitatieplicht. Wij delen deze gegevens dan met de rechtbank.

 

Welke gegevens niet

Wij slaan geen gegevens op met betrekking tot ras, etniciteit, politieke gezindten, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, biometrische of genetische gegevens, seksuele geaardheid of gewoonten.


Delen met derden, omdat

Wij geven uw gegevens niet aan anderen, tenzij dit moet vanwege:

  • de wet;
  •  uw of ons (gerechtvaardigd) belang; dan wel
  •  het feit dat u ons daarvoor toestemming of opdracht heeft gegeven.

 

Delen met derden, met wie

Partijen met wie wij gegevens delen, zijn:

  •  de rechtbank;
  •  bedrijven, personen of instellingen waarvan u inkomen krijgt;
  •  bedrijven, personen of instellingen aan wie u moet betalen;
  •  (op uw verzoek of in uw belang aan:) derden, zoals verzorgers, hulpverleners, advocaten, uw partner of naaste familie.

 

Overdracht van dossier

Als onze werkzaamheden eindigen, verstrekken wij u - indien u dat wenst - eenmalig een compleet dossier met daarin alle gegevens die door ons zijn opgeslagen. Dit dossier geven we, bij voorkeur digitaal, in een gangbaar format aan u, of een door u aangewezen derde partij.

 

Uw contactpersoon

Bij Verkerk en Vos Bewindvoeringen heeft u een vaste medewerker die u altijd kunt aanspreken over de gegevens die wij hebben en wat wij daar mee doen. U kunt uw gegevens altijd inzien. U kunt dan een kopie van het bestand voor eigen gebruik maken. Als u ziet dat er verkeerde of onjuiste gegevens zijn vermeld (bijvoorbeeld: u heeft een nieuw e-mailadres gekregen of u bent verhuisd) dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Als u ziet dat wij in het systeem uw gegevens niet compleet hebben ingevuld, dan verzoeken wij u deze gegeven aan ons door te geven. Zo werken wij niet met verouderde gegevens van u, waardoor wij verkeerde beslissingen of conclusies kunnen nemen.


Als het dossier is gesloten

Bij het einde van het bewind of het inkomensbeheer zullen wij, indien u daarom verzoekt, de gegevens die wij van u hebben opgeslagen en die wij niet verder nodig hebben, verwijderen. Vanwege de eisen van de belastingdienst, de rechtbank en onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kunnen wij niet uw gehele dossier verwijderen. Na zeven jaar verwijderen wij uw gehele dossier.


Klachten of vragen

Bij klachten of vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met de directie. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres info@verkerkenvos.nl, via ons telefoonnummer 0184-683900 (tijdens onze vaste telefoonuren) en natuurlijk via ons postadres.