Klachtenregeling/disclaimer

Het kan zijn dat u een klacht in wil dienen over het handelen van uw bewindvoerd(st)er of een medewerk(st)er.


Hoe werkt dit?

     

De groep Verkerk & Vos, bestaande uit Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk BV, Verkerk & Vos Bewindvoeringen Wettelijk BV, Verkerk & Vos Administraties en Nalatenschappen BV heeft een klachtenregeling en een privacyreglement. Deze kunt u vinden onder Downloads.


Klachtenregeling

De klachtenregeling werkt als volgt:

- U dient een gemotiveerde klacht in.

- binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van deze klacht.

- De klachtencommissie kan een onderzoek laten instellen door of namens de directie en pleegt zo nodig hoor en wederhoor.

- De klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgedaan.

- de klachtencommissie kan de behandeling ten hoogste 4 weken verdagen.

- de klacht en afhandeling wordt geregistreerd.

- Indien wij niet tot een oplossing met u kunnen komen en u wilt toch dat er verder naar gekeken wordt, dan kunt u de Rechter-commissaris om een uitspraak vragen.
     
- De uitspraak van de Rechter-commissaris wordt als bindend beschouwd.
     

 

Het een en ander kunt u nalezen in de klachtenprocedure welke u kunt vinden met deze link: klachtenregeling.


Disclaimer


Disclaimer:

Het onderstaande is van toepassing op de website www.verkerkenvos.nl:

Door de website www.verkerkenvos.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U erkent en respecteert het recht van Verkerk & Vos Bewindvoeringen als eigenaar van deze website om deze te wijzigen en aan te passen.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen is een handelsnaam van Verkerk & Vos Holding BV, Verkerk & Vos Bewindvoeringen Wettelijk BV, Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk BV en Verkerk & Vos Administraties en Nalatenschappen BV.Verkerk & Vos Bewindvoeringen spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de content met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Verkerk & Vos Bewindvoeringen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Verkerk & Vos Bewindvoeringen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen.

 

Verkerk & Vos Bewindvoeringen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of verouderde content of bestanden op deze website. U doet, door het gebruik van deze website, afstand van het recht Verkerk & Vos Bewindvoeringen voor onjuiste inhoud aansprakelijk te stellen.